​7 Gün 24 Saat Acil Veteriner Hizmeti :
0 312 256 3940 0 555 992 9499

Kedilerde Herpes Virüs

FELİNE VİRAL RHİNOTRAHİTİS

Kedigillerin akut ve kronik üst solunum yolu ve oküler semptomları oluşturabilecek rhinotrahitis hastalığına neden olan viral bir etkendir.Üst solunum yollarında hırıltılı solunum,öksürük,gözlerde akıntı,salivasyon,kilo kaybı ve ateşle karakterize olur.
Virüs hastalığı atlatan kedilerde latent kalabildiği için enfeksiyonun tekrarlama ihtimali vardır. Özellikle immun sistemin baskılandığı stres durumlarında oluşabilir.  Aynı zamanda hastalığı saçabilirler. Etken göz, burun ve oral sekretlerle saçılır. İndirekt olarak ortak mama su kabı kullanımıyla da yayılım gösterebilir. Yaş, cinsiyet ırk fark etmeksizin tüm kedilerde hastalık oluşturabilir. Herpesvirüsün sebep olduğu solum yolu enfeksiyonunda 2 ile 6 gün inkubasyon süresi gözlenir.
Başlangıçta yüksek ateş, depresyon iştahsızlık, hapşırma tipiktir. Ciddi olgularda ise pnömoni gelişebilir.
Oral mukozada çoğalması sonucu salivasyonda artış gözlenebilir. Bu durum da öksürme ve dispne meydana gelebilir.
Kedilerdeki konjuktivitisin en büyük sebebi yine herpesvirüstür. Kedi bu süreçte sekonder bakteriyal enfeksiyonlara açık haldedir. Tedavisinde antibiyotik kullanımı direkt virüsle değil sekonder gelişebilecek bakteriyel enfeksiyonlar için kullanılabilir.
Antiviral ilaçlar, anoreksi gibi durumlarda sıvı ve besin desteği gibi ilaçlar medikal sağaltımda sıkça kullanılır. Korunma için aşı programının veteriner hekim kontrolünde aksatılmadan yapılması oldukça mühimdir. Hastalığı geçiren kedilerde etkenin latent kalabileceği unutulmamalı ve populasyonun fazla olduğu kedi topluluklarında hijyen kurallarına dikkat edilmeli.