Koruyucu Hekimlik
Evlerimizde beslediğimiz evcil dostlarımızı çeşitli bakterilere, viral enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı korumanın en iyi yolu koruyucu hekimlik uygulamalarıdır. Bunlar aşılama, antiparazit uygulamaları ve bakteriyel hastalıklara karşı koruma yöntemleridir. 
Veteriner hekimlerin bu uygulamaları başarı ile yapmaları için öncelikle siz evcil hayvan sahiplerini bu konu hakkında bilinçlendirmek, düzenli olarak aşı takiplerinin yapılması ve bu uygulamaların size net ve anlaşılır bir şekilde anlatılması gerekmektedir. Koruyucu hekimliği düzenli olarak uygulamak evcil dostlarımızın daha kaliteli bir hayat sürmesine yardımcı olacaktır.